نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۲۱ مورخ۱۴۰۰/۳/۲۳(ابلاغ حد نصاب معاملات کوچک سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)

0 13,612

حسابداراپ

سازمان امورمالیاتی حد نصاب معاملات کوچک سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

پندار سیستم

در اجرای مفاد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تصویر تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره ۹۸۵۳/ت۵۷۶۰۷/ھ مورخ۱۳۹۹/۰۲/۰۷و شماره  ۱۷۸۰۹ /ت۵۸۷۶۹ /ھ مورخ۱۴۰۰/۰۲/۲۱درخصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ به ترتیب برای سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و نحوه تسری نصاب معاملات موصوف در بند(الف) تصویب نامه های مذکور به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد.
 وفق مصوبات مزبور، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ چهارصد وپنجاه میلیون(۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال برای سال ۱۳۹۹ و تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ( ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای سال ۱۴۰۰ می باشد که ماخذ مذکور در اجرای تکالیف مرتبط با مفاد آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم حائز اهمیت می باشد.
امید علی پارسا
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.