نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲(اصلاح مواد ۲۲ و ۲۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه سال۹۴) 

0 4,657

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:
تاریخ اجرای اصلاح مواد ۲۲ و ۲۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را اینجا ببینید.

پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ و شماره ۲۰۰/۹۹/۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بر اساس پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۱۰۴۲ /ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۲/۳۴۷۴۴ مورخ ۳/۵/ ۱۴۰۰،مواد (۲۲) و (۲۴) آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می شود.

متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی یادشده الحاق می گردد :
➖ تبصره ۵- اجرای حکم این ماده صرفا در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مودی فعال شناسایی شده اند، لازم الاجرا می باشد
۲-متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی مزبور الحاق می گردد :

پندار سیستم

➖ تبصره ۳- ادارات امور مالیاتی در مورد هریک از مؤدیان غیر فعال به شرح ذیل، مادامی که به صورت سیستمی یا غیر سیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی بر فعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت.
۱- مودیانی که اساسا به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند.
۲- مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد وهزینه یا خلاصه درآمد وهزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند.
٣- مؤدیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عددصفر ابراز نموده اند.
 در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت، مالیات و جرایم متعلقه بارعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.
امیدعلی پارسا
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.