حسابان وب

نامه شماره ۵۵/۲۲۰۱۴ مورخ۱۴۰۰/۲/۱۸(پرداخت متمرکز مزایای غیر مستمر کارکنان)

0 2,870

حسابداراپ

خزانه دار کل کشور طی بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی نحوه پرداخت متمرکز مزایای غیر مستمر کارکنان را تشریح کرد.

فینتو

این پرداختهاشامل مواردی ار قبیل حق التدریس ، حق الزحمه عوامل شرکتی ، حق نظارت ، فوق العاده نوبت کاری ، اضافه کار، حق ماموریت، حق مسکن و…. می باشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.