حسابان وب

نامه شماره ۲۳۵/۱۰/۲۵ مورخ۱۴۰۰/۲/۵(تقلیل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامدارن به طرفیت حساب درآمد)

0 4,703
آکادمی محسن قاسمی

نحوه تقلیل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامدارن به طرفیت حساب درآمد توسط سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.