نرم افزارحسابداری صدگان

نامه شماره ۲۳۵/۱۰/۲۵ مورخ۱۴۰۰/۲/۵(تقلیل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامدارن به طرفیت حساب درآمد)

0 6,871

حسابداراپ

نحوه تقلیل زیان انباشته از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامدارن به طرفیت حساب درآمد توسط سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.