حسابان وب

مصوبات حمایت مالیاتی ستاد ملی کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

0 1,260

حسابداراپ

صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نیاز به استعلام و ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، نخواهد داشت.

صنوف به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا که فهرست آنها به تصویب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از آن می رسد:
الف) از بخشودگی کامل جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی در موعد مقرر قانونی برای دوره های دوم و سوم سال ۱۳۹۹ برخوردار می شوند.

فینتو

ب) اقساط معوق و سررسید شده مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده طی سال ۱۳۹۹ آنان حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ امهال می گردد.
روابط عمومی امور مالیاتی شهر و استان تهران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.