حسابان وب

بخشنامه ۲۳۰/۱۰۲۳۶ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۸(توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی و جابجایی پرونده های مالیاتی)

0 1,956
محل تبلیغ شما

توضیح سایت تازه های حسابداری:

بخشنامه مرتبط به شماره  ۲۳۰/۳۷۸۴۴ مورخ۱۴۰۰/۶/۳۱(مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی) را اینجا ببینید.


پندار سیستم

سازمان امورمالیاتی ، چگونگی توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی و جابجایی پرونده های مالیاتی را تشریح کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.