حسابان وب

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴ مورخ۱۴۰۰/۲/۱۱(سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران)

0 1,516
محل تبلیغ شما

 پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۸/۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره ۴۲-۲۰۱مورخ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ شورای عالی مالیاتی و با عنایت به نامه شماره۶۲/۷۶۳۹ مورخ۱۴۰۰/۰۱/۲۱وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، سود على الحساب پرداختی بانک ها وموسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران تا سقف نرخ سود على الحساب مصوب شورای پول واعتبار در اجرای مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و پرداختی سود على الحساب مازاد بر نرخ های مصوب جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد.

محمود علیزاده
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.