نرم افزارحسابداری صدگان

آشنایی با قوانین شرکتها با موضوع فعالیت شرکت

0 954

حسابداراپ

ماده ۲۰  قانون تجارت ، شركتهاي تجارتي را برهفت قسم تعیین کرده  است :

۱ – شركت سهامي .
۲ – شركت بامسئوليت محدود.
۳ – شركت تضامني
۴ – شركت مختلط غيرسهامي .
۵ – شركت مختلط سهامي .
۶ – شركت نسبي .
۷ – شركت تعاوني توليدومصرف .

براین قاعده می توان موضوع فعالیت این شرکتهارا به طریق زیر طبقه بندی کرد:
 موضوع فعالیت شرکت :
– تضامنی : فعالیت تجاری
– نسبی : فعالیت تجاری

پندار سیستم

– با مسئولیت محدود : فعالیت تجاری
– مختلط سهامی و غیرسهامی : فعالیت تجاری
– تعاونی : فعالیت تجاری و غیرتجاری
– سهامی عام : فعالیت تجاری و غیرتجاری
– سهامی خاص : فعالیت تجاری و غیرتجاری
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.