نرم افزارحسابداری صدگان

آشنایی باقوانین شرکتها با موضوع مرجع نظارت

0 1,224

حسابداراپ

 مرجع نظارت در شرکت ها بدین شرح می باشد:

– تضامنی : پیش بینی نشده
– نسبی : پیش بینی نشده
– با مسئولیت محدود : تعداد شرکاء بالای ۱۲ باشد وجود هیأت نظار الزامی است.

پندار سیستم

– مختلط غیرسهامی : پیش بینی نشده
– مختلط سهامی : الزام وجود هیأت نظار
– تعاونی : الزام وجود بازرس
– سهامی عام : الزام وجود بازرس
– سهامی خاص : الزام وجود بازرس
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.