حسابان وب

موعد ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۹

0 44,492

حسابداراپ

بموجب بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۶۶ مورخ ۹۹/۹/۱۰ موضوع ابلاغ چهل و پنجمین مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا  مهلت یکماهه ارسال گزارشات یکماه تمدید شد.

حسابداری علیمرادی

به این شکل ، بجای ۱۵ فروردین ، ۱۵ اردیبهشت مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل زمستان ۹۹ (دوره چهارم)به سازمان امورمالیاتی می باشد.

تازه های حسابداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.