حسابان وب

تصویب نامه ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴(فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند.)

0 3,181
آکادمی محسن قاسمی

توضیح سایت تازه های حسابداری:

فینتو

برای این تصویب نامه رای دیوان عدالت اداری صادر شده است. لطفا اینجا کلیک کنید.


فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند توسط هیئت وزیران مصوب شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.