حسابان وب

تصویب نامه ۲۰۸۱/ت۵۸۶۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵(اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی)

0 1,003

هوفر

تصویب‌نامه مورخ ١۵ /١ /١۴٠٠ هیات وزیران درخصوص مجازبودن گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات صادر و ابلاغ شد.

حسابان وب

باوجود این مصوبه تکلیف نرخ ارز محاسبات گمرکی مشخص نشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.