بخشنامه ۹۹/۴۲۳۰۷۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸(حذف محدودیت الزام استفاده از کارت بانکی صادرکننده چک در زمان ثبت برگه چک در سامانه صیاد)

0 357

هوفر

 حذف محدودیت الزام استفاده از کارت بانکی صادرکننده چک در زمان ثبت برگه چک در سامانه صیاد طی بخشنامه مهم بانک مرکزی ابلاغ شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.