حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۲۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ (بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)

0 14,045
محل تبلیغ شما

توضیح سایت تازه های حسابداری:

– بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۴ مورخ۱۴۰۰/۴/۶(بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)را اینجا مشاهده کنید.

– بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۰ مورخ۱۴۰۰/۳/۲(نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی در خردادماه) را اینجا دریافت کنید.

– جدول خلاصه بخشنامه بخشودگی جرایم قانون مالیاتهای مستقیم وارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ را اینجا ببینید.
– شرایط ویژه بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتها و مالیات بر ارزش افزوده را اینجا مشاهده کنید.

 سازمان امور مالیاتی  بخشنامه جدید بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.

تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه به شرح ذیل به ادارات کل امور مالیاتی
الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹) حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۱/ ۱۴۰۰ برای کلیه فعالان اقتصادی تا هفتاد و دو درصد (۷۲%).
ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۹) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا صد در صد (۱۰۰%)
تبصره- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (۲%) از بخشودگی موضوع این بند کسر می گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.