حسابان وب

نامه شماره ۵۰۲۰/۹۹/۱۵۱۲۵ مورخ ۹۹/۱۲/۱۲(نحوه محاسبه جریمه تأخیر پرداخت بدهی‌های حق بیمه کارفرما)

0 971

حسابداراپ

نحوه محاسبه جریمه تأخیر پرداخت بدهی حق بیمه کارفرمایان اعلام شد.

جناب آقای دیری
سرپرست محترم اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر
با سلام،
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۴۰/۹۹/۱۵۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ در خصوص نحوه احتساب جریمه تأخیر پرداخت بدهی‌های حق بیمه کارفرمایانی که پس از صدور رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و قطعیت بدهی مبادرت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و رأی مرجع مزبور مبنی بر طرح مجدد بدهی در هیأت‌های مزبور می‌نمایند اعلام می‌دارد:

فینتو

با توجه به ماده (۴۴) قانون تأمین اجتماعی، آراء هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم‌الاجرا است و کارفرما مکلف به پرداخت بدهی مستند به رأی مزبور می‌باشد و طرح دعوی در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری رافع مسئولیت کارفرما در پرداخت بدهی‌های قطعی نمی‌باشد و چنانچه پس از قطعیت بدهی، بر اساس دادخواست کارفرما در دیوان عدالت اداری، بدهی مربوط مجدداً به هیأت‌های همعرض تشخیص مطالبات احاله گردد، مبنای احتساب جرائم تأخیر پرداخت بدهی محاسبه شده بر اساس مفاد و نتیجه رأی هیأت هم عرض تجدیدنظر تشخیص مطالبات و از اولین تاریخ قطعیت بدهی وفق قانون دریافت جرایم نقدی -مصوب ۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۸۷/۶/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و احتساب نیم عشر اجرایی نیز از تاریخ ابلاغ اولین برگ لازم الاجرا خواهد بود.
ضمناً لازمست واحدهای اجرایی تابعه و دبیرخانه هیأت‌های تشخیص مطالبات ترتیب اتخاذ نمایند تا پس از ابلاغ رأی قطعی دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف یکماه (عنداللزوم خارج از نوبت) ضمن ارجاع پرونده به هیأت‌های مزبور و تعیین وقت به طور فوق العاده، در سریع‌ترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی و اقدامات لازم را بعمل آورند.
محمد گورابی- مدیر کل وصول حق بیمه
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.