نرم افزارحسابداری صدگان

مفاصا حساب قراردادهای مؤسسات حسابرسی بدون اعمال ضریب صادر می‌شود

0 2,045

حسابداراپ

 بخشنامه  تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ تصریح می‌کند که مفاصاحساب قراردادهای مؤسسات حسابرسی بدون اعمال ضریب صادر می‌گردد.

بر اساس بخشنامه‌ی صادرشده در قراردادهای منعقده‌ی مؤسسات حسابرسی با واگذارندگان کار که انجام کار منحصرأ با استفاده از کارکنان مؤسسات حسابرسی انجام می‌گیرد، محاسبه‌ی حق بیمه‌ی کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور صرفاً بر مبنای صورت مزد و حقوق ارسالی کارکنان و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی آن‌ها محاسبه ‌شده و مفاصاحساب قراردادهای این مؤسسات، بدون اعمال ضریب صادر می‌گردد.
قراردادهای منعقده‌ی مؤسسات حسابرسی با واگذارندگان کار به تصریح بخشنامه‌ی یادشده شامل موضوعات زیر می‌شود:
۱- حسابرسی مالی،
۲- حسابرسی داخلی و عملیاتی،

پندار سیستم

۳- بازرسی از دفاتر قانونی،
۴- خدمات تنظیم صورت‌های مالی،
۵- اصلاح حساب و حسابداری،
۶- طرح و اجرای سیستم‌های مالی اعم از دستی یا مکانیزه،
۷- تعیین ارزش سهام شرکت‌ها، و
۸- تعهد پذیره‌نویسی اوراق مشارکت.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.