حسابان وب

دادنامه۱۵۲۱الی۱۵۱۱ مورخ ۹۹/۱۲/۱۷ (عدم ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش‌های بانکی)

0 4,091
آکادمی محسن قاسمی

ابطال بخشنامه شماره ١۶ /٩٩/ ٢٠٠ مورخ ٣١ /١ /٩٩ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تراکنش‌های بانکی توسط دیوان عدالت اداری رد شد.

براساس این رای مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی قبل و بعد از سال ۱۳۹۵ مطابق بر قانون است.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.