حسابان وب

بخشنامه ۸۰/۱۱۲۷۹۹ مورخ ۹۹/۷/۲۳ (جایگزین شدن شناسه ملی اشخاص حقوقی بجای کد اقتصادی)

0 9,413
آکادمی محسن قاسمی

بموجب بخشنامه مذکور نحوه جایگزین شدن شناسه ملی اشخاص حقوقی بجای کد اقتصادی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ تشریح شد.

فینتو

این ابلاغیه بموجب بخشنامه شماره ۱۹۴۸۷ و باتوجه به حذف مرحله ۴۵ ثبت نام شماره اقتصادی و حذف کد اقتصادی قدیمی ۴۱۱ صادر شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.