حسابان وب

کهربا رونمایی شد.

0 557
آکادمی محسن قاسمی

همتی، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه رونمایی از شیوه نوین پرداخت: با راه اندازی “کهربا” تمامی خدماتی که  کارت‌های بانکی ارائه می‌دهند از طریق نزدیک کردن تلفن همراه هوشمند به دستگاه ‌‌های پرداخت انجام خواهد شد.

فینتو

حذف ۵۰۰ هزار کارت بانکی فعال در زمینه پولشویی و قمار که با این روش نوین پرداخت الکترونیکی، بساط تقلب، پولشویی و شرط‌بندی جمع می‌شود و ۵۰۰ هزار کارت بانکی که در این زمینه‌ها فعال بودند با همکاری دستگاه قضایی از شبکه خدمات بانکی حذف می‌شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.