حسابان وب

پرسش پاسخ حسابداری ( تفاوت های ناشی از تسعیر ارز )

0 1,333

حصین حاسب

آیا تفاوت های ناشی از تسعیر ارز همیشه به حساب سود و زیان منظور می شود؟

پندار سیستم

وفق استاندارد شماره ۱۶ سازمان حسابرسی، تفاوت های ناشی از تسعیر ارز به طور معمول به حساب سود و زیان سنواتی منظور می شود.

ولی در شرایطی که تفاوت ناشی از تسعیر ارز، ناشی از افت شدید ارزش رسمی ریال در برابر ارز باشد و این کاهش، بدهیهایی را تحت تاثیر فرار دهد که اخیرا و به طور مستقیم در ارتباط با تحصیل داراییهای ارزی ایجاد شده است و واحد تجاری قادر به تسویه آنها نیست در این صورت تفاوتهای ناشی از تسعیر باید به مبلغ دفتری دارایی منظور شود، مشروط بر آنکه مبلغ دفتری تعدیل از اقل بهای جایگزینی و مبلغ قابل بازیافت ناشی از فروش یا کاربرد دارایی تجاور نکند.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.