حسابان وب

مواردی از بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ در خصوص برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی

0 2,652
محل تبلیغ شما

مواردی از بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ در خصوص رفع ابهام در رابطه با حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی بر انجام تکالیف مقرر جهت برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم و نیز سایر قوانین انجام شده به شرح زیر می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.