حسابان وب

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات

0 3,463
محل تبلیغ شما

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ، ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ و  مهلت مراجعه به رئیس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م ظرف ۳۰ روز از تاریخ مراجعه ( ثبت اعتراض ) می باشد.

پندار سیستم

 مهلت تسلیم اعتراض به برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ می باشد .
مهلت مراجعه به رئیس امور مالیاتی در راستای ماده ۲۹ ق. مالیات بر ارزش افزوده جهت رفع اختلاف، ۲۰ روز پس از تسلیم اعتراض انجام می گیرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.