حسابان وب

ساختار الکترونیک ثبت ختم تصفیه اشخاص حقوقی در سامانه جامع ثبت شرکتهافراهم شده است

0 583
آکادمی محسن قاسمی

درراستای تحقق برنامه تحولی قوه قضائیه و ارتقاء استناد پذیری اشخاص حقوقی و همچنین به موجب بندهای «۶»و«۷» پروژه مصوب هویت هوشمند اشخاص حقوقی برای تمامی اشخاص حقوقی مشمول قانون تجارت به صورت یک ساختار ثبت الکترونیک ختم تصفیه به عنوان مرحله نهایی حیات شرکت در سامانه جامع ثبت شرکتها پیش بینی گردیده است.

فینتو

منبع:اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.