حسابان وب

خزانه‌داری کل کشور ایجاد شد

0 906

حصین حاسب

 در اجرای تکالیف برنامه ششم و با هدف ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت ، خزانه‌داری کل کشور و اصلاحات در نمودار سازمانی وزارت اقتصاد ایجاد شد.

پندار سیستم

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) این اصلاحات ساختاری در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع لزوم ساماندهی ساختار ((خزانه داری کل کشور)) به منظور تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و با توجه به نگاه ویژه قانون گذار در اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون محاسبات عمومی کشور (مواد ۱۰۱ و ۱۰۳ و ۹۰ ) به خزانه داری کل به عنوان نهادی با هویت معین و مشخص صورت گرفت.

این گزارش می افزاید، با درخواست و همکاری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کشور، بازنگری ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ارتقای معاونت مذکور در دستور کار معاونت توسعه  مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، رویکردهای اساسی در انجام این برنامه، هویت بخشی، نمایان سازی ساختار و فرآیندهای خزانه داری کل کشور و اجتناب از توسعه تشکیلاتی و در عین حال ایجاد سازمان کاری کارا و اثر بخش بوده و بر این اساس، تغییراتی مشتمل بر ایجاد و اصلاح عناوین و جایگاه ساختاری واحدهای مربوطه در نمودار سازمانی وزارتخانه به شرح زیر اجرا شد.

((خزانه داری کل کشور))، از محل بازطراحی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در قالب یک مرکز و دو معاونت تخصصی و در جایگاهی متمایز از سایر معاونت های وزارتخانه و متصل به خط اصلی فرماندهی و مدیریتی ساختار به شرح زیر، سازماندهی و جا نمایی شد.

همچنین عنوان ((مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت)) اصلاح و ((مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی)) به لحاظ سنخیت وظایف و ماموریت های محوله، از ردیف واحدهای مستقل حوزه وزیر به زیر مجموعه خزانه داری کل کشور منتقل شد.

در بخش معاونت امور خزانه وگزارشگری مالی دولت، سه اداره کل شامل، اداره کل خزانه، اداره کل نظارت بر اجرای بودجه و اداره کل گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی از محل تبدیل عنوان اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری تشکیل شد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است، در اصلاح ساختار معاونت نظارت مالی و اموال دولتی خزانه داری کل کشور نیز دو اداره کل با عناوین اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها و همچنین اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت از محل تبدیل عنوان ((اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری)) تشکیل شد.

گفتنی است، اصلاحات ساختاری و تشکیلات تفضیلی واحدهای ستادی و استانی وزارتخانه، در قالب ((نظامنامه مدیریت ساختار سازمانی و تشکیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی)) در دستور کار قرار دارد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.