جابجایی محل کسب، تاثیری در برخورداری از معافیت های مالیاتی ندارد.

0 208

هوفر

طبق رای اخیر دیوان عدالت اداری، مقررات سازمان امور مالیاتی که با جابجایی ملک تجاری، برخی معافیت های مالک حذف می شدند، باطل شده و جابجایی محل کسب، تاثیری در برخورداری از معافیت های مالیاتی ندارد.

لیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.