نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۰۲۰/۹۹/۱۳۸۹۱ مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ (هزینه کرایه حمل و نقل و نحوه برخورد با آن وفق ماده ۳۸ در حسابرسی بیمه تامین اجتماعی)

0 5,483

حسابداراپ

بخشنامه ای در خصوص اسناد هزینه کرایه حمل و نقل و نحوه برخورد با آن وفق ماده ۳۸ در حسابرسی بیمه تامین اجتماعی ابلاغ شد که بدین شرح می باشد.

بارنامه های رسمی فاقد قرارداد، مشمول اعمال ضریب قراردادها نمی شود.

پندار سیستم

با توجه به دستور اداری شماره ۵۰۲۰/۹۹/۱۳۸۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳  مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی ،  بارنامه های  رسمی فاقد قرارداد و ماهیت مقاطعه کاری مشمول اعمال ضریب نیست.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.