نرم افزارحسابداری صدگان

1 نظر
  1. پاکیزه مسلمی ینگجه می گوید

    اگر چندنفر مشاعا”صاحب ملکی باشندو احدی از شرکادرصددانتقال سهم خود باشدوحاظرشود بدهی سهم خودراپرداخت نمایدواحد مالیاتی امورمالیاتی ارومیه صدورپاسخ دفترخانه را موکول به پرداخت بدهی سایر شرکامیکند آیاخلاف قانون عمل نمیکندلطفا پاسخ فرمایید.من پاکیزه مسلمی ینکجه من یک پیرزن ۹۵ ساله هستم ایمیل ندارم و ایمیل یک آشنایی را میفرستم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.