نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ (معافیت شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده )

0 3,051

حسابداراپ

بخشنامه معافیت شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد.

به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

پندار سیستم

محمود علیزاده با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: نظر به بند (الف) ماده (۱) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در خصوص ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مبنی بر اینکه کلیه اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات برخط جابجایی و حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب و کار مربوطه که برخی از عملیات آنها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود، اعم از اینکه وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند، و با توجه به اینکه ارایه خودرو از طریق نرم افزار به منزله قرارداد فی مابین مسافر، اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر و راننده می باشد که برای جابجایی مسافر از مبدا تا مقصد معین تنظیم می گردد، در صورتیکه مسئولیت های حمل مسافر بر عهده اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات هوشمند، جابجایی مسافر باشد، به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: بر این اساس اشخاص حقوقی که مبادرت به ارایه خدمات هوشمند جابجایی مسافر می کنند، چنانچه جابجایی مسافر موضوع قراداد منعقده حمل مسافر را به خودروهای خود مالک واگذار و درصدی از کرایه حمل را طبق مقررات برای حمل مسافر دریافت نمایند، با عنایت به مراتب فوق، دریافت مذکور از مصادیق ارایه خدمات حمل و نقل مسافر موضوع بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.