نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه‌ ۲۰۰/۹۹/۸۰ مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ (تمدید اعتبار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده ۹۲ و۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

0 7,657

حسابداراپ

 با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در اجرای مقررات مواد۹۲ و۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اعلام می دارد:

باتوجه به قسمت اخیر بند (ذ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر …وتاابلاغ فهرست جدید ،فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد لذا فهرست مناطق کمترتوسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵/ه مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران ( ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۱۰/۵۴۸۲۹ مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ ) که به موجب تصویب نامه شماره۲۶۲۶۵۰/ت۴۸۸۷۴ ه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیات وزیران برای دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تنفیذ وطی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۷۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ ابلاغ شده است ،تا ابلاغ فهرست جدید ملاک عمل برای اعمال مقررات موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود .

پندار سیستم

همچنین با توجه به حکم مقرردر جز ب بند ۱ مصوبه یادشده فهرست مذکور برای ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز جاری می باشد.

 

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امورمالیاتی

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.