نرم افزارحسابداری صدگان

 کسری بودجه ساختاری ۵۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰

0 776

حسابداراپ

 کسری بودجه ساختاری لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۶۵ درصد بودجه است.

با اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت ناچار به استقراض حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که بدهی های دولت به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (فقط بابت اوراق بدهی و بدهی به سیستم بانکی) در سال ۱۴۰۰ بالغ خواهد گردید. هزینه این بدهی (سود اوراق و بانکی) به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود که دولت سیزدهم را دچار بحران خواهد کرد.
اقتصادخوانده های نئولیبرال کارگزارانی که با نسخه های خود اقتصاد ایران را در ۷ سال گذشته به اوضاع بس نابسامان کنونی رسانده اند، در توجیه این بودجه ادعا می کنند که دولت با مالیات بر درآمد مردم تامین مالی خواهد شد.

پندار سیستم

 در اقتصادی که منابع ملی بین بنگاههای خصولتی و فرادستان تقسیم می شود (و از آنها و همچنین صاحبان ثروت مالیات اندکی دریافت می گردد)، مردمی که با ۳ سال شوک های ارزی و قیمتی (مالیات تورمی) غارت شده اند،  چگونه قادر خواهند بود این قدر مالیات بدهند تا کشور اداره شود.
احسان سلطانی
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.