نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ مالیاتی درخصوص احکام هیات های مالیاتی

0 863

حسابداراپ

درچه صورتی می توان احکام هیات های مالیاتی را ابطال و شکایت کرد؟

پندار سیستم

 دیوان عدالت اداری، می تواند حکم هیات های حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر و یا حکم هیات ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و حتی ۲۵۱ مکرر همین قانون را ابطال کند و بعد از ابطال حکم، پرونده را مجدد جهت رسیدگی به سازمان مالیاتی ارجاع دهد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.