حسابان وب

نامه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۴ مورخ ۹۹/۸/۱۲( تصمیم گیری خارج از موضوع شرکت نافذ نیست)

0 1,027

حصین حاسب

اهلیت شرکت همان موضوع شرکت است و مدیران شرکت نمی‌توانند خارج از موضوع شرکت تصمیم گیری کنند و تصمیمات خارج از موضوع شرکت در مورد شرکت نافذ نیست.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.