نرم افزارحسابداری صدگان

نامه شماره ۲۳۲/۲۸۶۶۸ مورخ ۹۷/۶/۵ (شروط اعطای تخفیف درفاکتور فروش و قابل قبول بودن آن)

0 2,894

حسابداراپ

شروط اعطای تخفیف درفاکتور فروش و قابل قبول بودن آن در نامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.