نامه شماره ۲۳۲/۲۸۶۶۸ مورخ ۹۷/۶/۵ (شروط اعطای تخفیف درفاکتور فروش و قابل قبول بودن آن)

0 1,027

هوفر

شروط اعطای تخفیف درفاکتور فروش و قابل قبول بودن آن در نامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.