دادنامه ۱۰۳۱ مورخ ۹۹/۹/۱۵ (عدم احراز شرایط تشخیص مالیات به طور علی الراس پس از مردودی دفاتر مودی)

0 646

هوفر

بموجب رای دیوان عدالت اداری ، عدم احراز شرایط تشخیص مالیات به طور علی الراس پس از مردودی دفاتر مودی توسط هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقم تشریح شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.