نرم افزارحسابداری صدگان

تهیه دو گزارش مهم مالی برای دولت

0 900

حسابداراپ

سید رحمت اله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور از تهیه دو گزارش مهم مالی دولت خبر داد.

پندار سیستم

سید رحمت اله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور از تهیه دو گزارش مهم مالی دولت خبر داد و گفت: “اولین صورت مالی دولت در چارچوب آیین نامه بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه و مطابق با استانداردهای مربوط، با همکاری دستگاه های ذیربط و همکاران معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد، در زمان مقرر (آبان ماه سال جاری) تهیه و تقدیم دولت و مراجع ذیربط شد.”
وی افزود: “صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز زودتر از موعد مقرر قانونی و با استفاده از سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (سناما) مطابق عناوین و تقسیمات مندرج در قوانین بودجه سنوات مذکور تهیه و تنظیم شده است.”
وی در خصوص صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ خاطر نشان کرد: “در مقایسه با سال گذشته، این صورتهای مالی بهنگام تر ارائه شده و حاوی اطلاعات واحدهای گزارشگر بیشتری است.
ارایه صورتهای مالی دولت، ازجمله گزارشهای مالی است که می تواند آثار سیاستهای مالی بر وضعیت مالی و تغییر در وضعیت مالی دولت را آشکار سازد و به نوعی مکمل اطلاعات صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور محسوب می شود.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.