تصویب‌نامه ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۹۹/۱۰/۲۷ (حذف شرط دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی )

0 233

هوفر

تصویب نامه شورای عالی اداری حذف شرط دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی برای انتصاب در سطوح حرفه‌ای پایه و عملیاتی ابلاغ شد.

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۹ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به استناد بند (۱۱) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک تبصره به بند اول ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورا اضافه و تصویب نمود:

تبصره: شرط دارا بودن “گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی” برای انتصاب در سطوح مدیریت حرفه‌ای پایه و عملیاتی (که به عنوان سطوح سرپرستی تعریف می‌گردند) از تاریخ این مصوبه به مدت (۳) سال الزامی نمی‌باشد. در شرایط مساوی اولویت انتصاب در سطوح مورد اشاره با دارندگان گواهینامه مذکور خواهد بود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.