حسابان وب

بخشنامه۲۱۰/۹۹/۷۱ مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ (معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی و برگشت ارز حاصل از صادرات)

0 1,838

حسابداراپ

بخشنامه ای در باب اجرای همزمان برخی مقررات قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی و برگشت ارز حاصل از صادرات تصویب شد که به شرح ذیل است

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.