بخشنامه ۲۷۰/۴۰۱۶۲ مورخ ۹۹/۹/۱۵ (امکان اصلاح اطلاعات اعضای هیات مدیره)

0 570

هوفر

امکان اصلاح اطلاعات اعضای هیات مدیره، اصلاح تاریخ عضویت و یا لغو انتصاب اعضای هیات مدیره شرکت ها فقط به استناد  تاییدیه اداره کل ثبت شرکت ها و موسیات غیرتجاری و نه پایگاه اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور میسراست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.