نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۳۴/۱۶۹۲۹ مورخ ۹۹/۱۰/۸(عدم نیاز به مفاصا تا پایان سال ۱۳۹۹)

0 2,381

حسابداراپ

طبق گفته سازمان امور مالیاتی تا اخر سال ۱۳۹۹ عدم نیاز به اخد مفاصا جخت صدور حساب مالیاتی و تمدید یا ارتقای پروانه های مهندسی نهایی خواهد شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.