بخشنامه ۲۲۴۹۱۷ مورخ ۹۹/۹/۲۵ (مهلت ورود کالا از زمان تامین ارز تا ترخیص)

0 267

هوفر

نامه وزارت صمت در خصوص مهلت ورود کالا از زمان تامین ارز تا ترخیص بدین شرح می باشد:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.