حسابان وب

بخشنامه ۲۱۱/۴۵۵۲۲ مورخ ۹۹/۱۰/۱۴ (قطعی سازی مالیات سال ۹۸ صاحبان مشاغل گروه های ۲ و ۳ پزشکان)

0 1,573
محل تبلیغ شما

نامه مورخ١۴/ ١٠ /٩٩ دفتر طراحی و تحلیل فرایندها و هوشمند سازی نظام مالیاتی درخصوص اجرای قطعی سازی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم در اجرای ماده ١٠٠ و تکلیف مراکز درمانی مبنی بر کسر ١٠ درصد پرداختی پزشکان منتشر شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.