بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۷۴ مورخ ۹۹/۱۰/۲۱ (آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور)

0 775

هوفر

ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ٨ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که به شرح  زیر می باشد:

موضوع: نحوه واگذاری مطالبات قراردادهای وضع شده در تصویب نامه مورخ ٢٢ /٧ / ٩٩ هیات وزیران

حسابان وب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.