بخشنامه ۲۳۳/۱۷۹۸۶ مورخ ۹۸/۱۰/۹ (مسئولیت و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی)

0 221

هوفر

بخشنامه مذکور  درخصوص مسئولیت و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی ابلاغ شده که به شرح ذیل است:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.