نامه شماره ۸۰/۱۴۱۲۱۰ مورخ ۹۹/۹/۱۷(جلوگیری از احیای کد اقتصادی به دلیل آثار و تبعات منفی آن)

0 478

هوفر

جلوگیری از احیای کد اقتصادی به دلیل آثار و تبعات منفی آن در نامه معاونت اقتصادی سازمان امورمالیاتی درخواست شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.