نامه شماره ۷/۹۹/۱۲۵۷ مورخ ۹۹/۹/۳ (چگونگی ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی)

0 333

هوفر

نظریه مشورتی درباره چگونگی ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی در فرضی که وکیل، تمامی حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشد، بدین شرح می باشد:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.