حسابان وب

فرصت اعلام نامزدی برای عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی

0 918
محل تبلیغ شما

کمیته نامزدی فدراسیون بین المللی حسابداران در حال جستجو برای پر کردن شش جای خالی در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) است. اعضای جدید هیئت برای یک دوره اولیه تا سقف سه سال که از ۱ ژانویه ۲۰۲۲ شروع می شود، خدمت خواهند کرد.

پندار سیستم

نامزدها در شرایط مطلوب باید دارای پیش زمینه در بخش عمومی و/ یا تجربه در استانداردگذاری باشند تا بتوانند به فعالیتهای هیئت ارزش بیفزایند. داشتن مهارت در زبان انگلیسی (هم نوشتاری و هم گفتاری) ضروری است، زیرا هیئت به این زبان فعالیت می کند.
نامزدی از گستره وسیعی از پیش زمینه ها شامل موارد زیر مطلوب است، اما محدود به این موارد نیست:
• استفاده کنندگان از گزارشهای مالی با مقاصد عمومی، مانند نمایندگان مجلس، دفاتر بودجه و دفاتر رتبه بندی اعتباری.
• تهیه کنندگان صورتهای مالی برمبنای تعهدی، که این گزارشها به طور مستقیم یا غیرمستقیم همسو با استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی تهیه شده باشد، یا در فرایند گذار به این استانداردها یا دیگر چارچوب حسابداری بر مبنای تعهدی باشد.
• وزارتهای امور مالی و ادارات خزانه داری.
• سازمانهای توسعه بین المللی و منطقه ای.
• حسابرسان مستقل بخش عمومی.
فرصت ثبت درخواست نامزدی تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱ تعیین شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.