حسابان وب

بخشنامه ۵۰۰۰/۹۹/۱۵۳۵ مورخ۹۹/۵/۹ (رفع ابهام معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر)

0 5,927
محل تبلیغ شما

کارفرمایانی  که پیشتر از تسهیلات موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر بهره مند می‌شدند، با احراز شرایط قانونی می‌توانند مانند سابق از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی استفاده کنند.
این بخشنامه در خصوص رفع ابهام بخشنامه ۱۴۰/۳ صادر شده است.

پندار سیستم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.