بخشنامه ۲۳۵/۴۰۴۷۱ مورخ ۹۹/۹/۱۶ (اعلام آمار استخراجی از پورتال پرداخت مالیاتی تکلیفی پزشکان ، ملاک عمل برای تهیه گزارش های مورد)

0 414

هوفر

سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه فوق الذکر ، اعلام کرد ، آمار استخراجی از پورتال پرداخت مالیاتی تکلیفی پزشکان ، ملاک عمل برای تهیه گزارش های مورد نیاز خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.