بخشنامه ۲۳۴/۱۶۱۲۸ مورخ ۹۹/۹/۲۵(گواهی های ماده ۱۸۶ق.م.م که در شرایط کرونا)

0 635

هوفر

 گواهی های ۱۸۶ق.م.م در شرایط کرونا نیز باید به اداره ارسال گردد و ادارات امور مالیاتی نیز باید بدون بررسی وضعیت بدهی مودی بلامانع بودن گواهی را اعلام نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.