بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۶۸ مورخ ۹۹/۹/۱۷ (اضافه شدن چهل و پنج روز به زمان اعتراض به اوراق مالیاتی)

0 3,467

هوفر

با توجه به ابهام موجود در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۶ سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد مدیریت کرونا ، بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۶۸ در تاریخ ۹۹/۰۹/۱۷ در خصوص تبیین مفاد این مصوبه صادر شد، بر این اساس چهل و پنج روز به زمان اعتراض به اوراق مالیاتی که تاریخ اعتراض آنها از ۹۹/۰۹/۰۱ تا ۹۹/۱۱/۰۱ است اضافه شده همچنین ….

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.